มีสินค้า

690 BAHT
990 BAHT
add to cart

ขนาด : 38 cm x 60 cm
เนื้อผ้า : แคนวาส
กระดุม : แม่เหล็ก 

q select pid from dex_product where pid<>'6820' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19834,1812,8876,14893,13970,9586,8009,23837,16192,13956,17504,9581,10420,20497,8472,9978,11717,9580 Array ( [0] => 19834 [1] => 1812 [2] => 8876 [3] => 14893 [4] => 13970 [5] => 9586 [6] => 8009 [7] => 23837 [8] => 16192 [9] => 13956 [10] => 17504 [11] => 9581 [12] => 10420 [13] => 20497 [14] => 8472 [15] => 9978 [16] => 11717 [17] => 9580 )