สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "ID-O" anime opening theme with DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'6801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14563,9626,6629,18661,489,14553,6252,2743,9929,6685,18546,1210,19680,205,14547,9390,21976,7220 Array ( [0] => 14563 [1] => 9626 [2] => 6629 [3] => 18661 [4] => 489 [5] => 14553 [6] => 6252 [7] => 2743 [8] => 9929 [9] => 6685 [10] => 18546 [11] => 1210 [12] => 19680 [13] => 205 [14] => 14547 [15] => 9390 [16] => 21976 [17] => 7220 )