สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart

Features "ID-O" anime opening theme.

q select pid from dex_product where pid<>'6800' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3349,14676,5683,2732,20477,9976,22882,19987,485,10637,9299,5684,4007,22132,4152,20933,3912,19986 Array ( [0] => 3349 [1] => 14676 [2] => 5683 [3] => 2732 [4] => 20477 [5] => 9976 [6] => 22882 [7] => 19987 [8] => 485 [9] => 10637 [10] => 9299 [11] => 5684 [12] => 4007 [13] => 22132 [14] => 4152 [15] => 20933 [16] => 3912 [17] => 19986 )