สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart

Features "ID-O" anime opening theme.

q select pid from dex_product where pid<>'6800' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9392,19343,4950,2869,19743,2953,14725,1516,22113,6227,9386,6653,8097,18492,18065,7436,10287,8258 Array ( [0] => 9392 [1] => 19343 [2] => 4950 [3] => 2869 [4] => 19743 [5] => 2953 [6] => 14725 [7] => 1516 [8] => 22113 [9] => 6227 [10] => 9386 [11] => 6653 [12] => 8097 [13] => 18492 [14] => 18065 [15] => 7436 [16] => 10287 [17] => 8258 )