สินค้าหมด

900 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24435,11207,18124,10448,20124,17099,6468,3193,24767,20911,1465,7834,10041,5697,9967,10424,5627,24774 Array ( [0] => 24435 [1] => 11207 [2] => 18124 [3] => 10448 [4] => 20124 [5] => 17099 [6] => 6468 [7] => 3193 [8] => 24767 [9] => 20911 [10] => 1465 [11] => 7834 [12] => 10041 [13] => 5697 [14] => 9967 [15] => 10424 [16] => 5627 [17] => 24774 )