สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a DVD featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21247,21773,9929,6989,18698,12468,9292,20937,4275,4000,3507,7451,4945,12488,19051,5513,6730,19785 Array ( [0] => 21247 [1] => 21773 [2] => 9929 [3] => 6989 [4] => 18698 [5] => 12468 [6] => 9292 [7] => 20937 [8] => 4275 [9] => 4000 [10] => 3507 [11] => 7451 [12] => 4945 [13] => 12488 [14] => 19051 [15] => 5513 [16] => 6730 [17] => 19785 )