สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a DVD featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12829,2682,4702,5350,13173,14457,14562,5259,1516,22166,20308,12469,2705,2679,20937,15961,10637,6685 Array ( [0] => 12829 [1] => 2682 [2] => 4702 [3] => 5350 [4] => 13173 [5] => 14457 [6] => 14562 [7] => 5259 [8] => 1516 [9] => 22166 [10] => 20308 [11] => 12469 [12] => 2705 [13] => 2679 [14] => 20937 [15] => 15961 [16] => 10637 [17] => 6685 )