มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_num/1781

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'6765' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18867,22650,15970,20315,20465,21388,12275,11622,18868,11938,17461,20464,12278,13195,12263,11626,17467,12270 Array ( [0] => 18867 [1] => 22650 [2] => 15970 [3] => 20315 [4] => 20465 [5] => 21388 [6] => 12275 [7] => 11622 [8] => 18868 [9] => 11938 [10] => 17461 [11] => 20464 [12] => 12278 [13] => 13195 [14] => 12263 [15] => 11626 [16] => 17467 [17] => 12270 )