มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_num/1781

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'6765' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14246,11624,18872,12278,15631,21543,20318,17440,12276,16347,8686,22345,15630,12275,16055,20317,17471,21387 Array ( [0] => 14246 [1] => 11624 [2] => 18872 [3] => 12278 [4] => 15631 [5] => 21543 [6] => 20318 [7] => 17440 [8] => 12276 [9] => 16347 [10] => 8686 [11] => 22345 [12] => 15630 [13] => 12275 [14] => 16055 [15] => 20317 [16] => 17471 [17] => 21387 )