สินค้าเหลือน้อย

190 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6762' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3614,8606,8857,20806,12997,1185,976,8637,3856,3923,4298,21441,9952,19948,7364,14488,8614,21821 Array ( [0] => 3614 [1] => 8606 [2] => 8857 [3] => 20806 [4] => 12997 [5] => 1185 [6] => 976 [7] => 8637 [8] => 3856 [9] => 3923 [10] => 4298 [11] => 21441 [12] => 9952 [13] => 19948 [14] => 7364 [15] => 14488 [16] => 8614 [17] => 21821 )