สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6749' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20900,9521,1167,11714,3957,15905,8965,3064,4257,773,4129,4987,14751,4986,4329,776,9833,3590 Array ( [0] => 20900 [1] => 9521 [2] => 1167 [3] => 11714 [4] => 3957 [5] => 15905 [6] => 8965 [7] => 3064 [8] => 4257 [9] => 773 [10] => 4129 [11] => 4987 [12] => 14751 [13] => 4986 [14] => 4329 [15] => 776 [16] => 9833 [17] => 3590 )