สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6749' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8296,15585,8965,776,2333,15588,1018,1168,4988,1156,12998,20900,1169,9521,13002,4129,775,20902 Array ( [0] => 8296 [1] => 15585 [2] => 8965 [3] => 776 [4] => 2333 [5] => 15588 [6] => 1018 [7] => 1168 [8] => 4988 [9] => 1156 [10] => 12998 [11] => 20900 [12] => 1169 [13] => 9521 [14] => 13002 [15] => 4129 [16] => 775 [17] => 20902 )