สินค้าหมด

650 BAHT
800 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6738' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2287,6737,6739,2290,222,6740,10074,10072,2291,2017,2293,12897,2286,12239,10075,12231,7072,12896 Array ( [0] => 2287 [1] => 6737 [2] => 6739 [3] => 2290 [4] => 222 [5] => 6740 [6] => 10074 [7] => 10072 [8] => 2291 [9] => 2017 [10] => 2293 [11] => 12897 [12] => 2286 [13] => 12239 [14] => 10075 [15] => 12231 [16] => 7072 [17] => 12896 )