สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6698' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1238,1271,7651,10263,10257,1254,9743,3272,9744,4430,1273,1972,1231,5087,3457,22372,3548,3550 Array ( [0] => 1238 [1] => 1271 [2] => 7651 [3] => 10263 [4] => 10257 [5] => 1254 [6] => 9743 [7] => 3272 [8] => 9744 [9] => 4430 [10] => 1273 [11] => 1972 [12] => 1231 [13] => 5087 [14] => 3457 [15] => 22372 [16] => 3548 [17] => 3550 )