มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6697' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22424,23864,1225,2774,6712,24653,7651,24195,24598,7698,1901,1856,24963,2786,3669,21811,24604,1228 Array ( [0] => 22424 [1] => 23864 [2] => 1225 [3] => 2774 [4] => 6712 [5] => 24653 [6] => 7651 [7] => 24195 [8] => 24598 [9] => 7698 [10] => 1901 [11] => 1856 [12] => 24963 [13] => 2786 [14] => 3669 [15] => 21811 [16] => 24604 [17] => 1228 )