มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6697' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4725,1901,1239,12995,25455,24978,1260,2770,1237,6710,23018,6696,595,596,10353,4453,7662,594 Array ( [0] => 4725 [1] => 1901 [2] => 1239 [3] => 12995 [4] => 25455 [5] => 24978 [6] => 1260 [7] => 2770 [8] => 1237 [9] => 6710 [10] => 23018 [11] => 6696 [12] => 595 [13] => 596 [14] => 10353 [15] => 4453 [16] => 7662 [17] => 594 )