สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,6691,6058,20832,7358,6142,7208,11047,5692,8504,11168,20040,6144,6865,7357,5724,6949,6866 Array ( [0] => 18113 [1] => 6691 [2] => 6058 [3] => 20832 [4] => 7358 [5] => 6142 [6] => 7208 [7] => 11047 [8] => 5692 [9] => 8504 [10] => 11168 [11] => 20040 [12] => 6144 [13] => 6865 [14] => 7357 [15] => 5724 [16] => 6949 [17] => 6866 )