สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,6693,6142,6112,22976,21506,23297,7257,6947,6144,18726,5557,7358,6691,11047,22811,5724,7210 Array ( [0] => 7323 [1] => 6693 [2] => 6142 [3] => 6112 [4] => 22976 [5] => 21506 [6] => 23297 [7] => 7257 [8] => 6947 [9] => 6144 [10] => 18726 [11] => 5557 [12] => 7358 [13] => 6691 [14] => 11047 [15] => 22811 [16] => 5724 [17] => 7210 )