สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,6142,5725,5724,5854,5723,7857,5722,21506,5873,5692,23296,7356,10367,8546,5557,10546,22555 Array ( [0] => 7358 [1] => 6142 [2] => 5725 [3] => 5724 [4] => 5854 [5] => 5723 [6] => 7857 [7] => 5722 [8] => 21506 [9] => 5873 [10] => 5692 [11] => 23296 [12] => 7356 [13] => 10367 [14] => 8546 [15] => 5557 [16] => 10546 [17] => 22555 )