สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,6144,5722,8477,5559,23297,13054,6827,7358,20040,21222,6866,5552,13982,5551,7209,5854,5725 Array ( [0] => 20832 [1] => 6144 [2] => 5722 [3] => 8477 [4] => 5559 [5] => 23297 [6] => 13054 [7] => 6827 [8] => 7358 [9] => 20040 [10] => 21222 [11] => 6866 [12] => 5552 [13] => 13982 [14] => 5551 [15] => 7209 [16] => 5854 [17] => 5725 )