สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,18113,20039,7256,18726,6056,21222,6057,7208,6111,6948,20040,23297,6944,6436,7209,6946,24017 Array ( [0] => 11167 [1] => 18113 [2] => 20039 [3] => 7256 [4] => 18726 [5] => 6056 [6] => 21222 [7] => 6057 [8] => 7208 [9] => 6111 [10] => 6948 [11] => 20040 [12] => 23297 [13] => 6944 [14] => 6436 [15] => 7209 [16] => 6946 [17] => 24017 )