มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,11028,6947,6144,6142,6436,13054,22816,6112,8546,6292,6058,7256,6946,20041,22976,10367,5560 Array ( [0] => 5557 [1] => 11028 [2] => 6947 [3] => 6144 [4] => 6142 [5] => 6436 [6] => 13054 [7] => 22816 [8] => 6112 [9] => 8546 [10] => 6292 [11] => 6058 [12] => 7256 [13] => 6946 [14] => 20041 [15] => 22976 [16] => 10367 [17] => 5560 )