สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,11028,7257,7357,21720,7323,5723,7209,6865,6899,11167,5552,7210,5555,10546,5725,6949,22816 Array ( [0] => 18113 [1] => 11028 [2] => 7257 [3] => 7357 [4] => 21720 [5] => 7323 [6] => 5723 [7] => 7209 [8] => 6865 [9] => 6899 [10] => 11167 [11] => 5552 [12] => 7210 [13] => 5555 [14] => 10546 [15] => 5725 [16] => 6949 [17] => 22816 )