สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18915,6436,12052,11167,5559,5552,18726,22811,6944,11011,6293,7208,5854,6112,7323,6694,10367,11168 Array ( [0] => 18915 [1] => 6436 [2] => 12052 [3] => 11167 [4] => 5559 [5] => 5552 [6] => 18726 [7] => 22811 [8] => 6944 [9] => 11011 [10] => 6293 [11] => 7208 [12] => 5854 [13] => 6112 [14] => 7323 [15] => 6694 [16] => 10367 [17] => 11168 )