สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,8546,5722,6436,5554,13054,5559,6865,6946,6112,11167,20041,6057,6058,5873,18726,6945,5552 Array ( [0] => 11025 [1] => 8546 [2] => 5722 [3] => 6436 [4] => 5554 [5] => 13054 [6] => 5559 [7] => 6865 [8] => 6946 [9] => 6112 [10] => 11167 [11] => 20041 [12] => 6057 [13] => 6058 [14] => 5873 [15] => 18726 [16] => 6945 [17] => 5552 )