สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6865,6693,6142,5692,7210,5875,8546,6946,5558,6436,21720,11047,20832,6899,5554,20039,5555,5552 Array ( [0] => 6865 [1] => 6693 [2] => 6142 [3] => 5692 [4] => 7210 [5] => 5875 [6] => 8546 [7] => 6946 [8] => 5558 [9] => 6436 [10] => 21720 [11] => 11047 [12] => 20832 [13] => 6899 [14] => 5554 [15] => 20039 [16] => 5555 [17] => 5552 )