สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24645,6949,5854,22811,11011,11028,6292,5552,7358,7857,18726,6436,5875,20832,5555,6865,6864,8546 Array ( [0] => 24645 [1] => 6949 [2] => 5854 [3] => 22811 [4] => 11011 [5] => 11028 [6] => 6292 [7] => 5552 [8] => 7358 [9] => 7857 [10] => 18726 [11] => 6436 [12] => 5875 [13] => 20832 [14] => 5555 [15] => 6865 [16] => 6864 [17] => 8546 )