มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6684' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5645,20908,21710,11201,8259,10789,14112,15558,2703,5286,22963,23366,4032,2388,16369,12965,4695,3200 Array ( [0] => 5645 [1] => 20908 [2] => 21710 [3] => 11201 [4] => 8259 [5] => 10789 [6] => 14112 [7] => 15558 [8] => 2703 [9] => 5286 [10] => 22963 [11] => 23366 [12] => 4032 [13] => 2388 [14] => 16369 [15] => 12965 [16] => 4695 [17] => 3200 )