สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart

Size: 520 x 350 x 1.5mm
Material: Polyester, Rubber
Printing: Front: 4C

/
q select pid from dex_product where pid<>'6682' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6967,15841,4536,4502,10405,15203,15533,9775,8534,8207,21054,8108,15225,16828,7879,10431,18690,12347 Array ( [0] => 6967 [1] => 15841 [2] => 4536 [3] => 4502 [4] => 10405 [5] => 15203 [6] => 15533 [7] => 9775 [8] => 8534 [9] => 8207 [10] => 21054 [11] => 8108 [12] => 15225 [13] => 16828 [14] => 7879 [15] => 10431 [16] => 18690 [17] => 12347 )