สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart

Size: 520 x 350 x 1.5mm
Material: Polyester, Rubber
Printing: Front: 4C

/
q select pid from dex_product where pid<>'6682' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21070,8190,10178,10663,21952,12960,8197,23862,7300,17143,23218,6094,8193,10840,15381,20797,4518,10646 Array ( [0] => 21070 [1] => 8190 [2] => 10178 [3] => 10663 [4] => 21952 [5] => 12960 [6] => 8197 [7] => 23862 [8] => 7300 [9] => 17143 [10] => 23218 [11] => 6094 [12] => 8193 [13] => 10840 [14] => 15381 [15] => 20797 [16] => 4518 [17] => 10646 )