สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6674' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15240,4519,4535,24405,21094,20442,8057,17577,12339,6675,21501,20838,11186,24408,12322,12323,9355,15590 Array ( [0] => 15240 [1] => 4519 [2] => 4535 [3] => 24405 [4] => 21094 [5] => 20442 [6] => 8057 [7] => 17577 [8] => 12339 [9] => 6675 [10] => 21501 [11] => 20838 [12] => 11186 [13] => 24408 [14] => 12322 [15] => 12323 [16] => 9355 [17] => 15590 )