สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18437,3532,11211,23418,5772,17407,24334,10653,24296,25044,20693,12470,21235,2694,22288,4733,15765,10456 Array ( [0] => 18437 [1] => 3532 [2] => 11211 [3] => 23418 [4] => 5772 [5] => 17407 [6] => 24334 [7] => 10653 [8] => 24296 [9] => 25044 [10] => 20693 [11] => 12470 [12] => 21235 [13] => 2694 [14] => 22288 [15] => 4733 [16] => 15765 [17] => 10456 )