สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19529,20491,1490,22537,20123,9382,10726,19701,20116,11172,9972,2680,5641,18210,2971,22128,5683,17408 Array ( [0] => 19529 [1] => 20491 [2] => 1490 [3] => 22537 [4] => 20123 [5] => 9382 [6] => 10726 [7] => 19701 [8] => 20116 [9] => 11172 [10] => 9972 [11] => 2680 [12] => 5641 [13] => 18210 [14] => 2971 [15] => 22128 [16] => 5683 [17] => 17408 )