สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8287,14553,2389,10445,12487,22723,11466,21641,11529,1572,6225,6869,23715,9754,2824,11528,23792,10995 Array ( [0] => 8287 [1] => 14553 [2] => 2389 [3] => 10445 [4] => 12487 [5] => 22723 [6] => 11466 [7] => 21641 [8] => 11529 [9] => 1572 [10] => 6225 [11] => 6869 [12] => 23715 [13] => 9754 [14] => 2824 [15] => 11528 [16] => 23792 [17] => 10995 )