สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9304,22050,18255,5330,20996,7125,5220,3827,18190,2191,17387,20266,507,15789,2384,13029,6500,8505 Array ( [0] => 9304 [1] => 22050 [2] => 18255 [3] => 5330 [4] => 20996 [5] => 7125 [6] => 5220 [7] => 3827 [8] => 18190 [9] => 2191 [10] => 17387 [11] => 20266 [12] => 507 [13] => 15789 [14] => 2384 [15] => 13029 [16] => 6500 [17] => 8505 )