สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23715,11214,6424,11200,1209,9252,9220,12464,3998,22164,4273,23844,16532,20911,17182,9392,5638,9166 Array ( [0] => 23715 [1] => 11214 [2] => 6424 [3] => 11200 [4] => 1209 [5] => 9252 [6] => 9220 [7] => 12464 [8] => 3998 [9] => 22164 [10] => 4273 [11] => 23844 [12] => 16532 [13] => 20911 [14] => 17182 [15] => 9392 [16] => 5638 [17] => 9166 )