สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18224,6241,25075,3819,21927,9778,9385,20265,9589,21238,14137,10042,6253,16084,11206,3830,24765,9771 Array ( [0] => 18224 [1] => 6241 [2] => 25075 [3] => 3819 [4] => 21927 [5] => 9778 [6] => 9385 [7] => 20265 [8] => 9589 [9] => 21238 [10] => 14137 [11] => 10042 [12] => 6253 [13] => 16084 [14] => 11206 [15] => 3830 [16] => 24765 [17] => 9771 )