สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6645' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17035,22144,22118,22582,9299,7807,23289,6799,20924,10701,16367,13031,24392,17850,5655,24739,11833,20786 Array ( [0] => 17035 [1] => 22144 [2] => 22118 [3] => 22582 [4] => 9299 [5] => 7807 [6] => 23289 [7] => 6799 [8] => 20924 [9] => 10701 [10] => 16367 [11] => 13031 [12] => 24392 [13] => 17850 [14] => 5655 [15] => 24739 [16] => 11833 [17] => 20786 )