สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6645' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9787,6558,22537,12605,2388,22892,6828,10637,6505,22283,22500,22962,18221,3648,2610,9792,10898,9199 Array ( [0] => 9787 [1] => 6558 [2] => 22537 [3] => 12605 [4] => 2388 [5] => 22892 [6] => 6828 [7] => 10637 [8] => 6505 [9] => 22283 [10] => 22500 [11] => 22962 [12] => 18221 [13] => 3648 [14] => 2610 [15] => 9792 [16] => 10898 [17] => 9199 )