สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6642' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9214,1293,16617,3433,25242,798,23083,4964,18218,9330,6304,22190,21673,14339,25248,25072,6792,9123 Array ( [0] => 9214 [1] => 1293 [2] => 16617 [3] => 3433 [4] => 25242 [5] => 798 [6] => 23083 [7] => 4964 [8] => 18218 [9] => 9330 [10] => 6304 [11] => 22190 [12] => 21673 [13] => 14339 [14] => 25248 [15] => 25072 [16] => 6792 [17] => 9123 )