สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11921,15506,261,10007,2563,20105,21651,19991,1528,2743,3804,5615,6563,8290,12475,8245,3439,9814 Array ( [0] => 11921 [1] => 15506 [2] => 261 [3] => 10007 [4] => 2563 [5] => 20105 [6] => 21651 [7] => 19991 [8] => 1528 [9] => 2743 [10] => 3804 [11] => 5615 [12] => 6563 [13] => 8290 [14] => 12475 [15] => 8245 [16] => 3439 [17] => 9814 )