สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6639' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19234,22080,6414,6575,21340,17647,22933,6246,1357,12974,20545,4981,4235,6424,2990,21618,5443,10442 Array ( [0] => 19234 [1] => 22080 [2] => 6414 [3] => 6575 [4] => 21340 [5] => 17647 [6] => 22933 [7] => 6246 [8] => 1357 [9] => 12974 [10] => 20545 [11] => 4981 [12] => 4235 [13] => 6424 [14] => 2990 [15] => 21618 [16] => 5443 [17] => 10442 )