สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6639' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4054,19996,12490,3257,18519,23932,6414,2788,6304,23885,21671,21704,12196,22470,488,3258,22161,23290 Array ( [0] => 4054 [1] => 19996 [2] => 12490 [3] => 3257 [4] => 18519 [5] => 23932 [6] => 6414 [7] => 2788 [8] => 6304 [9] => 23885 [10] => 21671 [11] => 21704 [12] => 12196 [13] => 22470 [14] => 488 [15] => 3258 [16] => 22161 [17] => 23290 )