สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10789,11019,18625,18557,20931,6646,3641,6068,9177,8284,13378,10156,3896,10755,7772,5234,16369,10049 Array ( [0] => 10789 [1] => 11019 [2] => 18625 [3] => 18557 [4] => 20931 [5] => 6646 [6] => 3641 [7] => 6068 [8] => 9177 [9] => 8284 [10] => 13378 [11] => 10156 [12] => 3896 [13] => 10755 [14] => 7772 [15] => 5234 [16] => 16369 [17] => 10049 )