สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3383,2970,6640,23935,19528,6297,5677,23307,11206,5225,8714,21164,23579,2434,4978,24739,9378,3652 Array ( [0] => 3383 [1] => 2970 [2] => 6640 [3] => 23935 [4] => 19528 [5] => 6297 [6] => 5677 [7] => 23307 [8] => 11206 [9] => 5225 [10] => 8714 [11] => 21164 [12] => 23579 [13] => 2434 [14] => 4978 [15] => 24739 [16] => 9378 [17] => 3652 )