สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4214,13732,6639,22123,22192,1315,2823,2245,2563,21019,9933,11999,8270,1414,22820,5286,22163,20305 Array ( [0] => 4214 [1] => 13732 [2] => 6639 [3] => 22123 [4] => 22192 [5] => 1315 [6] => 2823 [7] => 2245 [8] => 2563 [9] => 21019 [10] => 9933 [11] => 11999 [12] => 8270 [13] => 1414 [14] => 22820 [15] => 5286 [16] => 22163 [17] => 20305 )