สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5179,23474,5925,18963,12974,15765,10443,5250,18197,22428,5653,24756,10679,1427,10151,19533,25252,7221 Array ( [0] => 5179 [1] => 23474 [2] => 5925 [3] => 18963 [4] => 12974 [5] => 15765 [6] => 10443 [7] => 5250 [8] => 18197 [9] => 22428 [10] => 5653 [11] => 24756 [12] => 10679 [13] => 1427 [14] => 10151 [15] => 19533 [16] => 25252 [17] => 7221 )