สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20862,24308,24278,22889,7572,6584,6241,20058,9175,22194,6626,11216,22304,7343,9424,4032,24518,22942 Array ( [0] => 20862 [1] => 24308 [2] => 24278 [3] => 22889 [4] => 7572 [5] => 6584 [6] => 6241 [7] => 20058 [8] => 9175 [9] => 22194 [10] => 6626 [11] => 11216 [12] => 22304 [13] => 7343 [14] => 9424 [15] => 4032 [16] => 24518 [17] => 22942 )