สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5656,19178,24757,22559,5616,20198,16115,10712,21672,24804,21469,20933,2647,1570,21795,25184,4205,1747 Array ( [0] => 5656 [1] => 19178 [2] => 24757 [3] => 22559 [4] => 5616 [5] => 20198 [6] => 16115 [7] => 10712 [8] => 21672 [9] => 24804 [10] => 21469 [11] => 20933 [12] => 2647 [13] => 1570 [14] => 21795 [15] => 25184 [16] => 4205 [17] => 1747 )