สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20639,21024,23759,22475,2744,6227,2990,20123,21669,21910,23814,22872,23856,22500,22158,23940,9976,8847 Array ( [0] => 20639 [1] => 21024 [2] => 23759 [3] => 22475 [4] => 2744 [5] => 6227 [6] => 2990 [7] => 20123 [8] => 21669 [9] => 21910 [10] => 23814 [11] => 22872 [12] => 23856 [13] => 22500 [14] => 22158 [15] => 23940 [16] => 9976 [17] => 8847 )