สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5250,14607,2759,5637,483,23813,22049,5908,6190,1451,22611,2857,23426,15963,1324,21795,1531,8261 Array ( [0] => 5250 [1] => 14607 [2] => 2759 [3] => 5637 [4] => 483 [5] => 23813 [6] => 22049 [7] => 5908 [8] => 6190 [9] => 1451 [10] => 22611 [11] => 2857 [12] => 23426 [13] => 15963 [14] => 1324 [15] => 21795 [16] => 1531 [17] => 8261 )