สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11999,22836,24746,20931,17760,23645,23853,5183,19504,12966,6072,9761,22284,3646,10759,9590,7697,19745 Array ( [0] => 11999 [1] => 22836 [2] => 24746 [3] => 20931 [4] => 17760 [5] => 23645 [6] => 23853 [7] => 5183 [8] => 19504 [9] => 12966 [10] => 6072 [11] => 9761 [12] => 22284 [13] => 3646 [14] => 10759 [15] => 9590 [16] => 7697 [17] => 19745 )