สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11235,19086,6279,21706,12464,18135,1490,207,6648,2933,7335,11880,12829,20065,21025,6626,5643,18509 Array ( [0] => 11235 [1] => 19086 [2] => 6279 [3] => 21706 [4] => 12464 [5] => 18135 [6] => 1490 [7] => 207 [8] => 6648 [9] => 2933 [10] => 7335 [11] => 11880 [12] => 12829 [13] => 20065 [14] => 21025 [15] => 6626 [16] => 5643 [17] => 18509 )