สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6627' and ( pcharacter='30' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16676,800,803,804,807,5936,805,799,806,802 Array ( [0] => 16676 [1] => 800 [2] => 803 [3] => 804 [4] => 807 [5] => 5936 [6] => 805 [7] => 799 [8] => 806 [9] => 802 )