สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6627' and ( pcharacter='30' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,800,807,804,803,805,5936,806,799,16676,802 Array ( [0] => 800 [1] => 807 [2] => 804 [3] => 803 [4] => 805 [5] => 5936 [6] => 806 [7] => 799 [8] => 16676 [9] => 802 )