สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6627' and ( pcharacter='30' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16676,802,807,799,805,800,804,806,5936,803 Array ( [0] => 16676 [1] => 802 [2] => 807 [3] => 799 [4] => 805 [5] => 800 [6] => 804 [7] => 806 [8] => 5936 [9] => 803 )