สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6612' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23365,21877,18597,2853,3632,9589,1564,7588,23633,20913,6314,19397,19083,8853,2603,3358,5262,21688 Array ( [0] => 23365 [1] => 21877 [2] => 18597 [3] => 2853 [4] => 3632 [5] => 9589 [6] => 1564 [7] => 7588 [8] => 23633 [9] => 20913 [10] => 6314 [11] => 19397 [12] => 19083 [13] => 8853 [14] => 2603 [15] => 3358 [16] => 5262 [17] => 21688 )