สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6602' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12921,12608,6312,12091,8801,18843,11955,12616,17926,16864,2521,14993,12924,14135,12610,2531,17222,3343 Array ( [0] => 12921 [1] => 12608 [2] => 6312 [3] => 12091 [4] => 8801 [5] => 18843 [6] => 11955 [7] => 12616 [8] => 17926 [9] => 16864 [10] => 2521 [11] => 14993 [12] => 12924 [13] => 14135 [14] => 12610 [15] => 2531 [16] => 17222 [17] => 3343 )