สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6602' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5417,8694,18836,6826,2488,18842,12093,18822,15648,8554,17222,2034,3267,18838,12356,16066,17941,20330 Array ( [0] => 5417 [1] => 8694 [2] => 18836 [3] => 6826 [4] => 2488 [5] => 18842 [6] => 12093 [7] => 18822 [8] => 15648 [9] => 8554 [10] => 17222 [11] => 2034 [12] => 3267 [13] => 18838 [14] => 12356 [15] => 16066 [16] => 17941 [17] => 20330 )