สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6590' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6569,21377,13614,1750,6444,8964,23851,20296,15558,9175,19462,21671,10889,9128,2608,3526,21977,14830 Array ( [0] => 6569 [1] => 21377 [2] => 13614 [3] => 1750 [4] => 6444 [5] => 8964 [6] => 23851 [7] => 20296 [8] => 15558 [9] => 9175 [10] => 19462 [11] => 21671 [12] => 10889 [13] => 9128 [14] => 2608 [15] => 3526 [16] => 21977 [17] => 14830 )