สินค้าหมด

3,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6588' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22288,9233,22133,23027,5926,16103,13741,6860,6070,21969,20261,14949,22967,19089,22527,3627,23624,2434 Array ( [0] => 22288 [1] => 9233 [2] => 22133 [3] => 23027 [4] => 5926 [5] => 16103 [6] => 13741 [7] => 6860 [8] => 6070 [9] => 21969 [10] => 20261 [11] => 14949 [12] => 22967 [13] => 19089 [14] => 22527 [15] => 3627 [16] => 23624 [17] => 2434 )