สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5700,5912,23421,21065,12463,24125,2189,10040,10163,2733,5618,12467,15828,5815,10788,4946,4854,6439 Array ( [0] => 5700 [1] => 5912 [2] => 23421 [3] => 21065 [4] => 12463 [5] => 24125 [6] => 2189 [7] => 10040 [8] => 10163 [9] => 2733 [10] => 5618 [11] => 12467 [12] => 15828 [13] => 5815 [14] => 10788 [15] => 4946 [16] => 4854 [17] => 6439 )