สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6545,17395,20129,18369,6609,16106,19719,2606,22121,19699,20291,5805,12478,5772,8029,5876,15589,5132 Array ( [0] => 6545 [1] => 17395 [2] => 20129 [3] => 18369 [4] => 6609 [5] => 16106 [6] => 19719 [7] => 2606 [8] => 22121 [9] => 19699 [10] => 20291 [11] => 5805 [12] => 12478 [13] => 5772 [14] => 8029 [15] => 5876 [16] => 15589 [17] => 5132 )