สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6580' and ( pcharacter='70' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2226,2227,2233,2230,2231,2228,2229,5769 Array ( [0] => 2226 [1] => 2227 [2] => 2233 [3] => 2230 [4] => 2231 [5] => 2228 [6] => 2229 [7] => 5769 )