สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22286,1580,8356,2392,23604,9177,22241,15556,4702,22914,3359,1402,10228,23301,24620,24968,21974,23416 Array ( [0] => 22286 [1] => 1580 [2] => 8356 [3] => 2392 [4] => 23604 [5] => 9177 [6] => 22241 [7] => 15556 [8] => 4702 [9] => 22914 [10] => 3359 [11] => 1402 [12] => 10228 [13] => 23301 [14] => 24620 [15] => 24968 [16] => 21974 [17] => 23416 )