สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22940,1707,9143,2727,1999,8283,3162,9217,2610,9127,6640,14949,1547,21919,22168,8262,15766,13376 Array ( [0] => 22940 [1] => 1707 [2] => 9143 [3] => 2727 [4] => 1999 [5] => 8283 [6] => 3162 [7] => 9217 [8] => 2610 [9] => 9127 [10] => 6640 [11] => 14949 [12] => 1547 [13] => 21919 [14] => 22168 [15] => 8262 [16] => 15766 [17] => 13376 )