สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15828,6266,19746,12482,22929,22981,3017,22162,11204,5677,6546,3147,3671,5047,2853,21919,20959,22978 Array ( [0] => 15828 [1] => 6266 [2] => 19746 [3] => 12482 [4] => 22929 [5] => 22981 [6] => 3017 [7] => 22162 [8] => 11204 [9] => 5677 [10] => 6546 [11] => 3147 [12] => 3671 [13] => 5047 [14] => 2853 [15] => 21919 [16] => 20959 [17] => 22978 )