สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6045,7605,7593,444,7602,7586,602,7600,7597,7607,6041,6033,7563,7612,7576,7604,6034,6042 Array ( [0] => 6045 [1] => 7605 [2] => 7593 [3] => 444 [4] => 7602 [5] => 7586 [6] => 602 [7] => 7600 [8] => 7597 [9] => 7607 [10] => 6041 [11] => 6033 [12] => 7563 [13] => 7612 [14] => 7576 [15] => 7604 [16] => 6034 [17] => 6042 )