สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6040,7614,6047,7592,6037,7615,7607,7567,6036,6242,7579,604,6035,5771,7601,7573,7793,7596 Array ( [0] => 6040 [1] => 7614 [2] => 6047 [3] => 7592 [4] => 6037 [5] => 7615 [6] => 7607 [7] => 7567 [8] => 6036 [9] => 6242 [10] => 7579 [11] => 604 [12] => 6035 [13] => 5771 [14] => 7601 [15] => 7573 [16] => 7793 [17] => 7596 )