สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7614,6023,7577,7574,6032,7600,16800,7621,7603,6265,7625,7616,7581,7579,6040,7599,7620,7598 Array ( [0] => 7614 [1] => 6023 [2] => 7577 [3] => 7574 [4] => 6032 [5] => 7600 [6] => 16800 [7] => 7621 [8] => 7603 [9] => 6265 [10] => 7625 [11] => 7616 [12] => 7581 [13] => 7579 [14] => 6040 [15] => 7599 [16] => 7620 [17] => 7598 )