สินค้าเหลือน้อย

4,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6524' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3946,9323,6522,4752,17097,23062,6529,6521,11448,4191,6531,6520,6532,5720,17098,4753,18705,6526 Array ( [0] => 3946 [1] => 9323 [2] => 6522 [3] => 4752 [4] => 17097 [5] => 23062 [6] => 6529 [7] => 6521 [8] => 11448 [9] => 4191 [10] => 6531 [11] => 6520 [12] => 6532 [13] => 5720 [14] => 17098 [15] => 4753 [16] => 18705 [17] => 6526 )