สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6511' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24125,21976,20545,15788,22820,9124,5438,3942,3631,16152,6628,6071,6253,21877,24718,14679,3846,3654 Array ( [0] => 24125 [1] => 21976 [2] => 20545 [3] => 15788 [4] => 22820 [5] => 9124 [6] => 5438 [7] => 3942 [8] => 3631 [9] => 16152 [10] => 6628 [11] => 6071 [12] => 6253 [13] => 21877 [14] => 24718 [15] => 14679 [16] => 3846 [17] => 3654 )