สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6506' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13182,20058,13378,2020,21530,6659,5679,24762,4696,24126,3595,6234,20129,11209,24756,18369,10151,9194 Array ( [0] => 13182 [1] => 20058 [2] => 13378 [3] => 2020 [4] => 21530 [5] => 6659 [6] => 5679 [7] => 24762 [8] => 4696 [9] => 24126 [10] => 3595 [11] => 6234 [12] => 20129 [13] => 11209 [14] => 24756 [15] => 18369 [16] => 10151 [17] => 9194 )