สินค้าเหลือน้อย

แฟ้มใส่เอกสาร

59 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'65' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23313,22265,20033,22686,19824,6,19983,18303,23811,18905,23760,1811,24938,23829,8468,18314,4485,22877 Array ( [0] => 23313 [1] => 22265 [2] => 20033 [3] => 22686 [4] => 19824 [5] => 6 [6] => 19983 [7] => 18303 [8] => 23811 [9] => 18905 [10] => 23760 [11] => 1811 [12] => 24938 [13] => 23829 [14] => 8468 [15] => 18314 [16] => 4485 [17] => 22877 )