สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6467' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23012,13180,5682,23382,11042,20937,4972,7898,14830,17091,4842,10454,22775,6640,4962,17478,12976,13029 Array ( [0] => 23012 [1] => 13180 [2] => 5682 [3] => 23382 [4] => 11042 [5] => 20937 [6] => 4972 [7] => 7898 [8] => 14830 [9] => 17091 [10] => 4842 [11] => 10454 [12] => 22775 [13] => 6640 [14] => 4962 [15] => 17478 [16] => 12976 [17] => 13029 )