สินค้าหมด

4,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6452' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4345,2858,4950,5638,5675,6801,15834,16183,1405,217,3883,22134,19397,2028,23111,20263,2743,21735 Array ( [0] => 4345 [1] => 2858 [2] => 4950 [3] => 5638 [4] => 5675 [5] => 6801 [6] => 15834 [7] => 16183 [8] => 1405 [9] => 217 [10] => 3883 [11] => 22134 [12] => 19397 [13] => 2028 [14] => 23111 [15] => 20263 [16] => 2743 [17] => 21735 )