สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6447' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3155,17292,8267,14250,6617,12762,3817,20186,7770,3034,13594,17295,16056,5019,6322,12861,5256,3260 Array ( [0] => 3155 [1] => 17292 [2] => 8267 [3] => 14250 [4] => 6617 [5] => 12762 [6] => 3817 [7] => 20186 [8] => 7770 [9] => 3034 [10] => 13594 [11] => 17295 [12] => 16056 [13] => 5019 [14] => 6322 [15] => 12861 [16] => 5256 [17] => 3260 )