สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6442' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10995,18541,5906,7221,5698,11172,13102,6409,23550,22270,21695,17648,14032,1293,22600,20354,18519,4744 Array ( [0] => 10995 [1] => 18541 [2] => 5906 [3] => 7221 [4] => 5698 [5] => 11172 [6] => 13102 [7] => 6409 [8] => 23550 [9] => 22270 [10] => 21695 [11] => 17648 [12] => 14032 [13] => 1293 [14] => 22600 [15] => 20354 [16] => 18519 [17] => 4744 )