สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6442' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20546,1452,21604,19662,12979,19085,20474,6569,6275,9139,11487,10778,22163,22493,4962,21916,10714,14154 Array ( [0] => 20546 [1] => 1452 [2] => 21604 [3] => 19662 [4] => 12979 [5] => 19085 [6] => 20474 [7] => 6569 [8] => 6275 [9] => 9139 [10] => 11487 [11] => 10778 [12] => 22163 [13] => 22493 [14] => 4962 [15] => 21916 [16] => 10714 [17] => 14154 )