สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6436' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20039,6693,5557,5552,13054,10367,5874,5875,6946,22816,6948,6694,6866,7358,21720,10546,6056,7857 Array ( [0] => 20039 [1] => 6693 [2] => 5557 [3] => 5552 [4] => 13054 [5] => 10367 [6] => 5874 [7] => 5875 [8] => 6946 [9] => 22816 [10] => 6948 [11] => 6694 [12] => 6866 [13] => 7358 [14] => 21720 [15] => 10546 [16] => 6056 [17] => 7857 )