สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6436' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7209,23297,6144,20040,13982,7256,20832,5724,5555,6899,12052,22816,6057,8504,6691,24017,5723,5854 Array ( [0] => 7209 [1] => 23297 [2] => 6144 [3] => 20040 [4] => 13982 [5] => 7256 [6] => 20832 [7] => 5724 [8] => 5555 [9] => 6899 [10] => 12052 [11] => 22816 [12] => 6057 [13] => 8504 [14] => 6691 [15] => 24017 [16] => 5723 [17] => 5854 )