มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6393' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8887,18159,19824,336,6165,23831,1820,14701,22670,20567,909,1840,13980,1824,16143,22677,18290,5212 Array ( [0] => 8887 [1] => 18159 [2] => 19824 [3] => 336 [4] => 6165 [5] => 23831 [6] => 1820 [7] => 14701 [8] => 22670 [9] => 20567 [10] => 909 [11] => 1840 [12] => 13980 [13] => 1824 [14] => 16143 [15] => 22677 [16] => 18290 [17] => 5212 )