มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6392' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14899,23892,4400,6995,4687,21602,7853,2224,6,14701,13896,4715,2213,2258,24249,16218,20030,19677 Array ( [0] => 14899 [1] => 23892 [2] => 4400 [3] => 6995 [4] => 4687 [5] => 21602 [6] => 7853 [7] => 2224 [8] => 6 [9] => 14701 [10] => 13896 [11] => 4715 [12] => 2213 [13] => 2258 [14] => 24249 [15] => 16218 [16] => 20030 [17] => 19677 )