สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6293' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,5722,6944,22816,7356,5551,20040,24017,11028,7208,11167,18336,20039,6058,6694,10546,18915,5554 Array ( [0] => 20041 [1] => 5722 [2] => 6944 [3] => 22816 [4] => 7356 [5] => 5551 [6] => 20040 [7] => 24017 [8] => 11028 [9] => 7208 [10] => 11167 [11] => 18336 [12] => 20039 [13] => 6058 [14] => 6694 [15] => 10546 [16] => 18915 [17] => 5554 )