มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6292' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18336,23296,5560,20039,6056,7358,20832,24645,21222,20041,6111,6865,7208,6142,5873,22555,22816,7210 Array ( [0] => 18336 [1] => 23296 [2] => 5560 [3] => 20039 [4] => 6056 [5] => 7358 [6] => 20832 [7] => 24645 [8] => 21222 [9] => 20041 [10] => 6111 [11] => 6865 [12] => 7208 [13] => 6142 [14] => 5873 [15] => 22555 [16] => 22816 [17] => 7210 )